Adriaen's Werelt

"Adriaen Cluijt, glaesmaeker, j.m. van Strijen, woonende buijten de
Vuijlpoort: en Ariaentgen van der Hutten, j.d. van Dordrecht,
woonende in 'Groote Spuijstraet."
    
Dit is het eerste gegeven dat we tot op heden, 7 juli 2001, hebben kunnen vinden.

"j.m.van Strijen" staat in het Trouwregister van de Grote Kerk, dat zich in het Gemeentearchief
van Dordrecht bevindt. De datum die er boven staat is 5 juli 1648. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt.
"Sijn getrout de 18 Augustus 1648" staat er in de marge bijgeschreven. Was dit hun eerste huisje?
Woonden zijn vader en moeder nog gewoon in Strijen? Was hij meester-knecht bij haar vader?
Vragen, vragen, vragen!

Deze website is bedoeld om de gevonden antwoorden op mijn vragen in een overzichtelijk document
vast te leggen. Bovendien hoop ik dat er mensen zijn die informatie hebben, waarmee zij deze
website extra aantrekkelijk kunnen maken.

We beginnen bij het begin: Strijen of Strien, een plaats in de Hoekse Waard in de provincie
Z-Holland. Op Martine's Historische Homepage staat veel info omtrent de Hoekse Waard en Dordrecht.
Graag verwijs ik naar haar site. Ik citeer: "In 1422 was er weer een stormvloed, die de herstelde
dijk van de Grote Waard bij Broek opnieuw deed bezwijken. Deze dijk is nooit hersteld, zodat de
Grote Waard open is gebleven en langzaam maar zeker vrijwel geheel is vernield. De hoge delen van de waard, de Langstraat, Heusden en Altena met bijgelegen dorpen werden
afzonderlijk afgedijkt, terwijl gedeelten van de oude dijk, onder andere bij Strijen, steunpunten
voor nieuwe polders hebben opgeleverd. Dordrecht werd een eiland op zichzelf"

"j.m. van Strijen" Kennelijk lag zijn jeugd in Strijen. Zijn moeder, Jannetje Cornelisz. Snel kwam
in elk geval daar oorspronkelijk vandaan, want uit een akte van overdracht, gedateerd 12 juli 1656
(Bron RA Strijen), blijkt hij op te op te treden namens "alle kinderen en kintskinderen van
Jan Cluijt voor de ene helft" De andere helft wordt geerfd door nakomelingen van de familie Goute.

Verder wil ik informatie verzamelen over het gebied Buiten de Vuijlpoort en de Groote Kerk.
Als glasmaker behoorde hij tot het St. Lucasgilde.

(Wordt vervolgd)