The guild of St. Lucas

This guild is also known as the guild of the five trades. In the archives of Dordrecht I found two registers:
 • Register houdende aantekening van de nieuwe gildebroeders, 1580 - 1649 (list of new freemen)
 • Register houdende aantekening van de knechten en leerjongens, 1637 - 1701 (list of servants and apprentices
 • After studying the servants-list I found: 1644 Dirk Schaap 1 knecht(servant), heet (named) Arjen Cluijt.

  Sequently I found in the list of new freemen: 1647 Den 25e jannewary is tot gilde gecommen aerijen cluijt voor
  voor glaesmaeker van den eersten eet ende heeft voor sijn gilden gelt gegeven 6 gulden en 5 st.
  (Translation: 25th Jnuary has become guild aerijen cluijt as glassmaker of the first oath and gave to his guild
  the amount of 6 guilders and 5 penny)

  Finally I found in the year of his decease:
  (on the 4th line) Adrijaan Cluijt een knecht (one servant).

  Notice that on the last line you see the name of his (second) father-in-law: Roelant Teerlijngh een knecht.

  Glasemaaker