Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht

Het was in deze kerk, dat Adriaen trouwde met Ariaentgen van der Hutten. In het trouwregister van de Grote Kerk vond ik dit:

Je ziet dat de bruid in de Groote Spuijstraat woonde. Houd dat in je achterhoofd, want later zien we dat het echtpaar
ook in deze straat woont. Misschien in hetzelfde huis? Waren haar ouders overleden? Laten we eerst eens kijken naar de
kinderen, geboren uit dit huwelijk:

(Wordt vervolgd)