Het St. Lucasgilde

Dit gilde staat ook bekend als het Gilde van de Vijf Neringen. In het Gemeentearchief van Dordrecht trof ik een tweetal registers aan:
 • Register houdende aantekening van de nieuwe gildebroeders, 1580 - 1649
 • Register houdende aantekening van de knechten en leerjongens, 1637 - 1701
 • Na bestudering van het register van de knechten vond ik de navolgende aantekening: 1644 Dirk Schaap 1 knecht, heet Arjen Cluijt.

  Vervolgens vond ik in het register van de nieuwe gildebroeders: 1647 Den 25e jannewary is tot gilde gecommen aerijen cluijt voor
  voor glaesmaeker van den eersten eet ende heeft voor sijn gilden gelt gegeven 6 gulden en 5 st.

  Uiteindelijk vond ik in het register van de knechten in het jaar van zijn overlijden nog de vermelding:
  (op de 4e regel) Adrijaan Cluijt een knecht.

  Frappant is wel dat op de laatste regel ook zijn (tweede) schoonvader staat vermeld: Roelant Teerlijngh een knecht.

  Glasemaaker