Verantwoording van de afbeeldingen

"Gezicht op Dordrecht" in 1629 geschilderd door Adam Willaerts in opdracht van de stad.
Voor meer info zie bij aanbevolen links :DORDT.NL Geschiedenis van Dordrecht"

"Afbeelding met de Grote Kerk, de Vuijlpoort en het gebied Buijten de Vuijlpoort": Gedeelte van de plattegrond van Joan Blaeu uit 1649.

Het Land van Strien kort na 1500: Kaart Algemeen Rijksarchief, Hingman no. 1889.
Glasemaaker: Uit "Spiegel van het menselijk bedryf" van Jan en Kasper Luiken, uitgegeven te Amsterdam 1694.
De "coopakte" heeft als bronvermelding: Gemeentearchief Dordrecht, archiefnr 20A ONA, stuknr. 50, folio nr 102.