Overgenomen uit (Copied from) "Genealogie Kluit" door (by) Mr. W.P. Sautijn Kluit, zoals gepubliceerd in de (as published in the) "Navorscher" van 1892, 42e Jaarg.

Citaat (Quote):

"Met de afstamming van Adriaan Kluit nu is het, naar mijn beste weten, gesteld als volgt: (According to my best knowledge, the offspring of Adriaan Kluit can be listed as follows:) Adriaan Kluit, overleden (past away) 7 Sept. 1665, was 18 Aug. 1648 gehuwd (married with) met Arriaantje Van der Hutte, overl. 30 Juni 1654, uit welk huwelijk: Twee zoons, geb.(born) 25 Febr. 1649, de een dienzelfden, de ander den volgenden dag overleden; 2. Maria, geb 13 Febr. 1651, overl. 16 Mei 1653; 3. Twee zoons, geb. 5 Juli 1653, beiden dienzelfden dag overleden; 4. Twee zoons, geb. 30 Juni 1654, de jongste overleden in de geboorte, de oudste twee dagen later. Adriaan Kluit hertrouwde (married again) 3 Aug. 1655 met Marijcke Teerlingh, overl. 17 Oct. 1665, uit welk huwelijk: 1. Beatrix, geb. 19 April 1656; 2. Elisabeth, geb. 5 Juli 1657; 3. Johannes, geb 5 Dec. 1658; 4. Johannes (zie lager); 5. Roeland, geb. te Dordrecht 23 Febr. 1661, overl. 19 Maart 1661; 6. Maria, geb. te Dordrecht 29 Dec. 1661; 7. Roeland, geb. te Dordrecht 15Juni 1663, overl. 25 Juni 1663; 8. Roeland, geb. te Dordrecht 11 April 1664, overl. 19 April 1664; 9. Roeland, geb. te Dordrecht 18 Febr. 1665, overl. 20 Maart 1665. Johannes Kluit, geb. te Dordrecht 11 Febr. 1660, overl. 15 Jan.1733, gehuwd 28 April 1682 met Hendrika Van Nispen, geb. 11 Febr. 1660, overl. 14 April 1692, uit welk huwelijk: 1. Adriaan, geb. te Dordrecht 19 Febr. 1683, gehuwd in O.I. met Helena Doorhoff, uit welk huwelijk twee kinderen, volgens geruchte aldaar zonder nakomelingen overleden; 2. Mattheus, geb. te Dordrecht 3 Aug. 1684, overl. 23 Dec. 1748, gehuwd in Aug. 1715 met Johanna Teerling, overl. 15 Aug. 1760, uit welk huwelijk: a. Hendrik, geb. 6 Dec. 1716, ongehuwd overl. 2 Febr. 1740; b. Roeland, geb. in Febr. 1718, overl. als student te Leiden in het najaar van 1738 of 1739; c. Jan, geb. in Aug. 1728, overl. in 1731; 3. Johannes, geb. te Dordrecht 20 Maart 1686, overl. 7 Oct. 1686; 4. Johannes, geb. te Dordrecht 20 Mei 1687, ongehuwd overl. 20 Juli 1725; 5. Maria, geb. 1 Juni 1688, overl. 29 Febr. 1692; 6. Hendrika, geb. 26 Jan. 1690, overl. 2 Febr. 1706; 7. Wilhelmus Kluit, geb. te Dordrecht 14 Maart 1692, overl. te Lillo 12 Oct. 1777, gehuwd te Rotterdam 17 Dec. 1716 met Cornelia Simonides, overl. 14 April 1720, uit welk huwelijk: Jan, geb. 16 Oct. 1718, overl. te Leerdam in 1750, gehuwd te Everdingen 20 Juni 1742 met Geertruid Van Wijk, uit welk huwelijk een zoon, die jong is overleden. Wilhelmus Kluit hertrouwde 2 Nov. 1721met Cornelia Louise De la Coste, geb. te Simonshaven 23 Dec. 1701, overl.. te Dordrecht 5 Juni 1773, uit welk huwelijk: a. Twee zoons Ludovicus (zie lager) en Pieter, geb. 8 Aug. 1723, overl. 23 Maart 1729; b. Henrica, geb. 2 Mei 1725, overl. te Leiden 23 Febr. 1725, overl. te Leiden 23 Febr. 1820; c. Wilhelmus, geb. 21 Maart 1727, overl. 8 Juli 1745; d. Alida Catharina, geb. 28 Mei 1729, overl. 6 Jan. 1752; e. Cornelia Louisa, geb. 11 Aug. 1731, overl. te Leiden 19 Nov. 1805; f. Pieter, geb. 25 Dec. 1733, overl. 9 Oct. 1735; g. Adriaan (zie lager); h. Een doodgeboren kind 11 Aug. 1737; i. Zwana Maria, geb. 23 Nov. 1738, overl. te Leiden 20 Jan 1803; k. Hendrik (zie lager); l. Mattheus, geb 21 April 1745, overl. 1 Dec. 1747. Ludovicus Kluit, geb. 8 Aug. 1723, overl. te s Hage 9 Juli 1782, gehuwd 16 Sept. 1755 met Abigaïl Van Driel, overl. te Dordrecht in t begin der 19de eeuw, uit welk huwelijk: 1. Wilhelmus, geb te Zuid-Beierland 29 Dec. 1756, overl 30 Dec. 1756. 2. Cornelis, geb. 16 Dec. 1758, overl. 2 Juni 1835, gehuwd 13 Oct. 1785 met Maria Specht, overl. te Mijnsheerenland 6 Juli 1802, uit welk huwelijk: a. Ludovicus, geb. 11 Juli 1786, overl. te Mijnsheerenland 11 Maart 1858, gehuwd 22 April 1810 met Anna Oprel, overl. te Mijnsheerenland 21 April 1874, oud 83 jaar, uit welk huwelijk: a . Hendrik, geb. 9 Dec. 1810, overl. 16 Jan. 1814; b . Maria, geb. 11 Jan. 1812, overl. 14 Mei 1812; g . Cornelis, geb 16 Mei 1813; d . Maria Jacoba, geb. 20 Dec. 1815, overl. te Mijnsheerenland 26 Febr. 1872; e . Lijsje Elisabeth, geb. 20 Maart 1817; x . Jacob Johannes, geb. 8 Dec. 1821; h . Ludovicus Hermanus, geb. 24 Oct. 1823; j . Hendrik, geb. 17 Maart 1825; i . Anna Elisabeth, geb. 8 Aug. 1826, overl. 29 Jan. 1829; c . Hendrik, geb. 11 Febr. 1828, overl. 24 April 1829; l . Anna Elisabeth, geb. 26 Jan. 1830, overl. 7 Febr. 1830; m . Hendrik, geb. 29 Aug. 1830, overl. 16 Juli 1839. b. Hermanus Kasparus, geb. 6 Aug. 1788, gehuwd te Dordrecht 17 Oct. 1810 met Margaretha Maria Jellebra, uit welk huwelijk: a . Maria Sophia, geb. 7 Oct. 1811, overl. 10 Aug. 1819; b . Sophia Martina, geb. 9 Nov. 1812, gehuwd te Dordrecht 22 Mei 1833 met Jacobus Kooyman, die aldaar overleed 24 Mei 1834; g . Cornelia Jacoba, geb. 21 Juli 1814; d . Anna Wilhelmina, geb. 20 Nov. 1815; e . Eene doodgeboren dochter 15 Dec. 1817. c. Samuel Jan, geb. te Mijnsheerenland 19 Juli 1790, overl. te Amsterdam 9 Oct. 1867, gehuwd te Amsterdam 24 Dec. 1809 met Catharina Van den Berg, geb. te Amsterdam in 1789, uit welk huwelijk: a . Kornelis, geb. 21 Dec. 1810; b . Maria Elisabeth, geb. 14 Sept. 1812, gehuwd te Amsterdam 16 Dec. 1835 met Johannes Reiman, uit welk huwelijk drie dochters; g . Johanna, geb. 30 Sept. 1813, overl. 7 Dec. 1813; d . Jan Hermanus, geb. 12 Jan.1815, gehuwd te Amsterdam 18 Juni 1834 met Anna Maria Verwoest, uit welk huwelijk: Catharina, geb. 25 Nov. 1835; e . Elisabeth, geb. 20 Nov. 1816, gehuwd 31 Aug. 1838 met Albert Schaap, uit welk huwelijkeen zoon; x . Ludovicus, geb. 17 Sept. 1818; h . Francina, geb. 19 Juli 1820; j . Jacoba, geb. 30 Juni 1822, overl. 30 Aug. 1822; i . Jacoba, geb. 13 Sept. 1823; c . Katharina, geb. 6 April 1826; l . Anna, geb. 24 Oct. 1826; m . Margaretha Maria, geb. 22 Febr. 1832; n . Hendrika Catharina, geb. 31 Mei 1835. d. Jacob Van Driel Kluit, geb. 6 Mei 1792, overl. te Sliedrecht. e. Kornelis Van Driel Kluit, geb. 4 Mei 1794, overl. te Heinenoord 4 Dec. 1876, gehuwd 5 Nov. 1817 met Aaltje Van Wijngaarden, overl. te Godschalksoord 11 Aug. 1835, oud 39 jaar, uit welk huwelijk: a . Marijke, geb. 8 Nov. 1818; b . Maria, geb. 10 Juli 1819, overl. 21 Mei 182?; g . Kornelis, geb. 13 Maart 1821; d . Maria, geb. 15 Juli 1823, overl. 21 Juli 1825; e . Maria, geb. 6 Dec. 1824; x . Anna, geb. 17 Febr. 1827; h . Aaltje, geb. 24 April 1829, overl. 7 Mei 1829; j . Aaltje, geb. 19 Juni 1830; i . Arie, geb. 10 Dec. 1832; c . Cornelia Aaltje, geb. 7 Aug. 1835. f. Maria Johanna, geb. 1 Juli 1797, gehuwd te Mijnsheerenland 25 Mei 1823 met Gijsbert Kappels, uit welk huwelijk 8 kinderen. 3. Wilhelmus, geb. 19 Febr. 1761, overl. te Voorthuijzen 8 Febr. 1830, gehuwd met Cornelia Sluijmer uit Oud-Beierland, aldaar overleden, hertrouwd met Metta Wilhelmina Van Maarsseveen uit Dordrecht, overl. aldaar in Aug. 1835, oud 65 jaar, uit welk huwelijk kinderen moeten zijn voortgesproten, mij intusschen niet met name bekend. 4. Haasje, geb. 22 Jan. 1763, overl. in Sept. 1764. 5. Jan, geb. 17 Jan. 1765, overl. te Dordrecht 1 April 1810. Adriaan Kluit, geb. te Dordrecht 9 Febr. 1735, overl. te Leiden 12 Jan. 1807, gehuwd te Alkmaar 20 Sept. 1767 met Judith Helena Van der Streng, overl. einde Maart 1799, hertrouwd te Leiden 6 April 1801 met Johanna Oursel, wed. Ds. Carel (Van) Alsem van Lingen, overl. te Leiden 12 Jan. 1807. Uit het eeste huwelijk werd, behalve eene dochter Sara Cornelia Louisa, geb. 22 Febr. 1771, maar jong overleden, geboren: Mr. Willem Pieter, te Alkmaar 9 Jan. 1769, overl. te Leiden 3 Maart 1837, gehuwd te Deventer 2 Aug. 1790 met Agatha Aleijda Jordens, overl. te Leiden 16 Aug. 1843, uit welk huwelijk: 1. Adriana Helena Wilhelmina, geb. 24 Aug. 1791, overl. te Leiden 21 Febr. 1864, hehuwd 5 Oct. 1820 met Mr. Willem Hendrik Dozy, geb. 24 Maart 1792, overl. 11 Juli 1860, uit welk huwelijk eene dochter en een zoon. 2. Mr. Coenraad Alexander, geb. te Leiden 22 Mei 1793, overl. te Alphen a/R 25 Juni 1854, gehuwd 14 Oct. 1815 met Agnetha Elisabeth Konijnenburg, overl. te Alphen 21 Dec. 1819, oud 27 jaar, uit welk huwelijk: a. Agatha Aleida Maria Sophia, geb. 7 Aug. 1816, overl. in O.I. 5 Juli 1854, gehuwd 4 Dec. 1840 met Hessel Haagsma, overl. te Rembang 19 Maart 1855, uit welk huwelijk drie kinderen. b. Jan Willem Pieter, geb. 25 Nov. 1817, gehuwd 21 Sept. 1858 met Margaretha Martina Hartevelt, geb. te Leiden, 1 Febr. 1829, uit welk huwelijk: a . Margaretha Martina, geb. te Alphen 9 Nov. 1859, gehuwd aldaar 3 Aug. 1882 met Adrianus Lodewijk Drost Dz., Notaris te Amsterdam: b . Agnetha Elisabeth, geb. te Alphen 1 Juli 1864; g . Coenraad Alexander Jan, geb. te Alphen 2 Juni 1866, overleden aldaar 14 Maart 1867. c. Maria Cornelia Agnetha Elisabeth, geb. te Alphen 5 Nov. 1819, overl. aldaar 10 Jan. 1820. Mr. Coenraad Alexander hertrouwde 19 April 1822 met Geertruida Adriana Maas, overl. te Alphen 5 Juni 1844, oud ruim 54 jaar, uit welk huwelijk: a. Adriaan, geb. te Alphen 20 Maart 1823; b. Cornelis, geb. te Alphen 19 Aug. 1824, overl. 7 Dec. 1846; c. Geertruida Adriana, geb. te Alphen 19 Sept. 1826, gehuwd te Apeldoorn 5 Nov. 1875 met R. Brouwer uit Weesp, weduwnaar van A. De Vries; d. Coenraad Alexander, geb. te Alphen 27 Febr. 1829, overl. 25 Aug. 1848 aan boord der Lucipara, Kapt. Visman; e. Louisa Cornelia, geb. te Alphen 19 Aug. 1831, overl. 13 April 1832; f. Louisa Cornelia geb. te Alphen 30 April 1833, overl. aldaar 24 Juni 1835; g. Gerard Brandt, geb. te Alphen 19 Febr. 1840, overl. aldaar 9 April 1847. 3. Willem Pieter, geb. te Leiden 29 Januari 1796, overl. aldaar 7 Oct. 1857, gehuwd aldaar 19 Juni 1818 met Anna Maria Van Lelijveld, geb te Leiden, geb. te Leiden 9 Oct. 1792, overl. aldaar 19 Dec. 1846, uit welk huwelijk: a. Agatha Wilhelmina Adelaida Maria, geb. te Leiden 1 April 1819, overleden aldaar 9 April 1829. b. Mr. Pieter Cypriaan Willem, geb. te Leiden 26 Maart 1820, gehuwd te s Hage 12 Mei 1852 met Anna Frederica Twisse, overl. 29 Aug. 1858, oud 29 jaar; hertrouwd te s Hage 10 Febr. 1869 met Maria Elisabeth Schneider, uit Siegen, Pruisen. c. Gerlacus Willem Scheltinga, geb. 9 Juli 1821, overl. te Leiden 10 Febr. 1846. d. Marie Adriaan, geb. 18 Jan. 1823, overl. te Leiden 14 Sept. 1863, gehuwd te Leiden 15 Maart 1849 met Ephraima Bartha Johanna Scheltema, geb. 20 Juni 1828, uit welk huwelijk: a . Willem Pieter Anne Marie, geb. te Leiden 14 April 1850, overl. te Wassenaar 22 Juni 1851; b . Henriette Jacoba, geb. te Leiden 30 Jan. 1852, gehuwd te Leiden 20 Mei 1875 met Jhr. Mr. Tjalling Aedo Johan Van Eijsinga, geb. te Leeuwarden 2 April 1846, uit welk huwelijk 4 kinderen; g . Willem Pieter Anne Marie, geb. te Leiden 25 Dec. 1854; d . Frederik Anne Pieter Cypriaan, geb. te Leiden 15 Oct. 1856, overl. 12 Oct. 1884; e . Tweelingbroeders, geb. te Leiden 17 Aug. 1858: 1. Jan Marie Pieter, en 2. Marie Ephraim Bartholomeus Johannes, gehuwd te Hilversum 10 Juli 1890 met Anna Elisabeth De Clercq, uit welk huwelijk: Ephraima Bartha Johanna, geb. te Utrecht 4 Oct. 1891; x . Anna Maria Johanna, geb. te Leiden 9 April 1860, gehuwd te Amsterdam 15 Maart 1888 met Willem Dirk Hendrik Baron Van Asbeck, uit welk huwelijk 2 zoons. e. Jeanne Henriette Annette, geb. te Leiden 31 Mei 1824, overl. aldaar 9 Jan. 1892. f. Anna Maria Charlotta, geb. te Leiden 30 Mei 1826, overl. aldaar 22 Juni 1886. g. Johanna Wilhelmina Maria, geb. 2 Oct. 1828, overl. 4 Oct. 1828. h. Drieling-dochters, geb. te Leiden 28 Maart 1830: 1. Agatha Wilhelmina, overl. 11 April 1830; 2. Adelaida, overl. 29 Maart 1830; Maria Johanna, overl. 30 Maart 1830. i. Corneille Henri, geb. te Leiden 10 Febr. 1832, overl. aldaar 13 Juni 1857. k. Agatha Wilhelmina Adelaida Maria, geb. te Leiden 8 April 1834, overl. aldaar 17 Nov. 1855. 4. Johanna Wilhelmina Maria, geb. te Leiden 12 Dec. 1802, overl. aldaar 13 Dec. 1850. 5. Johanna Agatha, geb te Leiden 29 Juni 1806, overl. aldaar 18 Jan. 1884. Mr. Hendrik Kluit van Rhijnsaterwoude, geb. te Dordrecht 12 Sept. 1740, overl. te Leiden 30 Aug. 1812, gehuwd te Lillo 2 Juli 1771 met Elisabeth Provó , overl. aldaar 21 Maart 1776, oud 26 jaar, hertrouwd te s Hage 9 Nov. 1788 met Johanna Albertina Schopman, Wed. van Mr. Jan Frederik Van Steelandt, overl. te Utrecht 15 April 1801; uit zijn eerste huwelijk sproten voort: 1. Willem, geb. te Lillo 5 Juni 1772, overl. te Axel 28 Jan. 1805, gehuwd te Goes 19 Maart 1793 met Susanna Jacoba Vrouwtje De Smidt, geb. te Axel 6 Juli 1766, overl. aldaar 20 Sept. 1798, uit welk huwelijk: a. Elisabeth Henrica Vrouwtje Sautijn Kluit, geb. te Veere 26 Juni 1793, overl. te Leiden 13 Juni 1856, gehuwd aldaar 10 Maart 1816 met Mr. Andries Abraham Dillié, geb. 19 Juli 1791, overl. te Leiden 19 Sept. 1856, uit welk huwelijk verscheidene kinderen. b. Mr. Hendrik Sautijn Kluit, geb. te Veere 10 Maart 1795, overl. te Amsterdam 19 Oct. 1873, gehuwd aldaar 7 Mei 1829 met Jacoba Henrietta Talbot, geb. 8 Aug. 1792, overl. 9 Juli 1831, uit welk huwelijk eene op 5 Juli 1831 levenloos geboren dochter; hertrouwd te Leiden 16 Oct. 1834 met Maria Marguerite Van Lelijveld, geb. te Leiden 8 Juli 1797, overl. te Amsterdam 27 Febr. 1849, uit welk huwelijk: a . Cypriana Anna Margaretha Susanna Jacoba Vrouwtje Sautijn Kluit, geb. te Amsterdam 29 Aug. 1835, gehuwd aldaar 16 Juli 1863 met Dr. Willem Nicolaas Du Rieu, geb. te Leiden 23 Oct. 1829; b . Mr. Willem Pieter Sautijn Kluit, geb. te Amsterdam 29 Oct. 1838. Willem Kluit hertrouwde 20 Jan. 1800 met Johanna Sara Faro, overl. te Axel 4 Sept. 1801, uit welk huwelijk eene dochter, jong overleden. 1. Mr. Pieter Willem Provó Kluit, geb. 16 Oct. 1773, overl. te Bussum 24 Juli 1851, geh. te Amsterdam 16 Oct. 1798 met Catharina Wendelina Jacoba Van Goor, geb. aldaar 8 Dec. 1778, overl. aldaar 11 April 1819, uit welk huwelijk, behalve eene doode dochter in Sept. 1799, en eene doode zoon 19 Mei 1802: a. Mr. Hendrik Provó Kluit, geb. te Utrecht 9 Sept. 1803, overl. te s Hage 27 Oct. 1860, gehuwd te Amsterdam 25 Juli 1839 met Alida Christina Assink, geb. te Zaandam 19 Aug. 1810, overl. te s Hage 6 Oct. 1886, uit welk huwelijk: a . Pieter Willem Hendrik, geb. te Amsterdam 1 Sept. 1840, gehuwd te Voorschoten 2 Juni 1871 met Anna Geertruida Reijers, geb. 20 Jan. 1841, uit welk huwelijk: 1. Hendrik Christiaan, geb. te Voorschoten 8 Aug. 1872, overl. te Deventer 9 Aug. 1873. 2. Hendrik Christiaan, geb. te Voorschoten 28 Febr. 1874. 3. Pieter Willem Hendrik, geb. te Oosterbeek 20 Juni 1878. 4. Anna Geertruida, geb. te Oosterbeek 10 Maart 1880, overl. aldaar 20 Nov. 1880. b . Alida Christina, geb. te Amsterdam 1 April 1842, gehuwd te s Hage 5 Juli 1867 met Mr. Willem Adrien Louis Domis, geb. te Amsterdam 5 Juli 1835, thans Raadsheer in het Gerechtshof aldaar, uit welk huwelijk drie kinderen. g . Catharina Wendelina Jacoba, geb. te Amsterdam 9 Nov. 1843, gehuwd te s Hage 23 Febr. 1882 met Samuel Taudin Chabot, geb. te Rotterdam 7 Febr. 1842, overl. te Scheveningen 8 maart 1885. d . Hendrik Jan, geb. te Amsterdam 14 Maart 1845, gehuwd te s Hage in Jan. 1880 met Louise Josephine Charlotte Michel, overl. aldaar 6 Febr. 1882, oud 41 jaar. e . Adriaan, geb. te Amsterdam 27 Maart 1847, gehuwd te San Francisco 24 Nov. 1874 met Louisa Lauterwasser, overl. 11 maart 1886, uit welk huwelijk: 1. Catharina Frederica, geb. te San Francisco 27 Sept. 1875, overl. 4 Sept. 1876; 2. Alida Christina, geb. te San Francisco 5 Oct. 1876, overl. 8 Juni 1878; 3. Adriana Johanna Louise, geb. te San Francisco 23 Jan. 1880; 4. Hendrika Frederika, geb. te San Francisco 11 Maart 1882; hertrouwd 16 Juni 1887 met Frances Emma Cross. b. Nicolaas Karel Provó Kluit, geb. te Utrecht 26 Sept. 1805, overl. aldaar 6 Nov. 1805. c. Elisabeth Henrica Provó Kluit, geb. te Utrecht 2 Mei 1807, overl. te Amsterdam 17 Oct. 1856. d. Catharina Jacoba Provó Kluit, geb. te Utrecht 6 Febr. 1810, overl. te Amsterdam 13 Juni 1849. e. Pieter Willem Provó Kluit, geb. te Utrecht 24 Febr. 1811, overl. aldaar 3 Jan. 1876. f. Susanna Wilhelmina Provó Kluit, geb. te Amsterdam 2 Oct. 1814, overl. aldaar 15 Oct. 1816. 3. Ludovicus, geb. te Lillo 20 Oct. 1774, overl. aldaar 3 Jan. 1775. 4. Adriaan, geb. te Lillo 3 Maart 1776, overl. aldaar 11 Nov. 1778."

Het zoogenaamde wapen van het hier beschreven geslacht Kluit moet bestaan ter linkerzijde uit een klimmende hond op een groen veld, ter rechterzijde uit een klimmende leeuw op een rood veld. Maar onverschillig als ik nu eenmaal ben voor deze ijdelheid van een burgerlijk geslacht, zoo is het mij niet bekend wie mijner voorzaten zich en de zijnen als voorbeelden van trouw en van moed heeft durven voorstellen. (einde citaat /end quotation)

Notes:

Hendrika Van Nispen: Dochter van den wis- en landmeetkundige Mattheus Van Nispen, geb. te Dordrecht 6 Jan. 1629, overl. aldaar 18 Sept. 1717, en Hendrika Van der Eijk . terug /back

Roeland: Blijkens het Album Stud. Acad. Lugd. Bat., kol. 965, was hij op 1 Juni 1737 als Theoloog ingeschreven onder den naam "Rulandus Kluyt." terug /back

Dat deze Cornelia Simonides zoals eene onder mij berustende aantekening zegt eene zuster zoude zijn geweest van den welbekenden Haagschen Predikant Simon Simonides, geb. in 1629, overl. 27 April 1675, is niet wel mogelijk. Ik vind intusschen melding gemaakt van eenen anderen S. Simonides, die 24 Sept. 1692 een huwelijks-gedicht vervaardigde ook voor eene Cornelia Simonides en Henricus Temminck. terug /back

Wilhelmus Kluit was Apotheker te Dordrecht. Willem Holtrop, laatst Onder-Directeur der Politie te Amsterdam, vertelde aan mijnen vader, hoe hij als loopjongen voor de apotheek van W. Kluit in zijne geboorteplaats zijne loopbaan was begonnen. terug /back

Cornelia Louise De la Coste:

De zooeven vermelde Haagsche Predikant Simon Simonides, wiens mij onbekende echtgenoote 18 Januari 1718 overleed, had eene dochter Maria Simonides, geb. 15 Febr. 1652, gehuwd (zij overleefde haren man) 12 Wiedemaand (Juni) 1675 met Hendrik Tresenier (vroeger Tresigny), geb. 23 Febr. 1650, overl. 5 April 1694, uit welk huwelijk voortsproot: Alida Taesenier, geb. te s Hage in Maart 16.., overl. te Dordrecht 1 Nov. 1708, gehuwd 21 Sept. 1700 met Louis De la Coste, geb. te Rochelle 10 April 1674, overl. te Dordrecht, waar hij predikant was, 27 Maart 1733, uit welk huwelijk voortsproot: Cornelia Louisa De la Coste gehuwd met Wilhelmus Kluit; waar beider portretten in 1757 door La Fargue in waterverf gemaakt, zijn gebleven, is mij niet bekend. Bij haar overlijden schreef de latere Hoogleeraar A. Kluit de in druk bestaande dichtregelen: "Troost aan mijnen ouden Vader, Willem Kluit," cet. cet. Eene andere dochter van Louis De la Coste, Petronella Johanna, geb. 7 Juni 1719, overl. te s Hage 5 Nov. 1778, trouwde te Leiden 17 Nov. 1739 met Abraham van Lelyveld (behoorende tot de familie mijner moeder, zie lager) die te Utrecht overleed 6 Nov. 1765, uit welk huwelijk 4 zoons en eene dochter voortsproten. Louis De la Coste hertrouwde 31 Maart 1710 met Catharina Van Zeebergh, geb. 5 April 1689, overl. 23 Juni 1757. terug /back

Henrica:

Van deze achtenswaardige vrouw is een klein portret op 80jarigen leeftijd, door Joh. Ansbach 20 Dec. 1805 gemaakt, onder mijne berusting. terug /back

Ludovicus Kluit:

Wel bekend door zijne bijna 33jarige werkzaamheid als Predikant te Zuid-Beierland gezegd Den Hitzert; als lid der Zuid-Hollandse Synode op Maandag 8 Juli 1782 naar s Hage vertrokken, overviel hem s nachts ten huize van Mr. Pieter Van Spaen, lid van den Hoogen Raad, eene beroerte, waarin hij den volgenden dag bleef. terug /back

 

Abigaïl Van Driel:

Zij was eene dochter van Jan Van Driel, Schout te Oud-Beierland en Haasje Hogenboom. terug /back

Cornelis, geb. 16 Dec. 1758:

Hij werd 14 Maart 1780 aangesteld tot Substituut-Schout, Secretaris en Vendumeester van Goudswaard gezegd de Korendijk; 19 Mei 1781 tot Penningmeester van Nieuw-Beierland; 6 Oct. 1783 tot Schout en Secretaris van Mijnsheerenland van Moerkerken en Maasdam. Van hem moeten zijn de kopijen van "Kaarten van Polders onder Oud- en Nieuw-Beyerland" vermeld in den Catal. Bibl. Maatsch. Nederl. Letterk., Handschr. No. 769. terug /back

Maria Specht:

Zij was eene dochter van Hermanus Specht, Predikant te Renesse en Noordwelle, en Johanna Van Pause. terug /back

Ludovicus, geb. 11 Juli 1786:

Hij overleed als Notaris en als oud lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland. terug /back

Anna Oprel:

Zij was eene dochter van Hendrik Oprel en Sijgje Van der Sluijs. terug /back

Cornelis, geb 16 Mei 1813:

Hij was Burgemeester en Secretaris van Maasdam, en liet vrouw en één kind na. terug /back

Ludovicus Hermanus, geb. 24 Oct. 1823

DD. Mijnsheerenland, 2 Mei 1871, gaven "hunne dankbare kinderen" kennis van de 25jarige echtvereniging van L.H. Kluit en S.J. Van Doveren. terug /back

Anna Wilhelmina, geb. 20 Nov. 1815:

Van haar is een zoon de Kapt..-Luit. ter Zee H.E. Verheggen. terug /back

Samuel Jan, geb. te Mijnsheerenland 19 Juli 1790:

Toen S.J. Kluit op 24 December 1859 zijne 50jarige echtvereeniging herdacht woonde hij in de Peperstraat, U, 228, en dreef toen stellig wel 25 jaren in die straat eene groentennering. In het Alg. Adresboek 1863-1864 komt hij voor het eerst voor: "Rapenburg bij de Peperstraat, U. 225. In Aardappelen" 1865-1866: "Lauriergracht bij de Konijnenstraat, FF. 269. In Aardappelen"; 1866-1867: "Vinkenstraat bij de Korte Prinsengracht, UU. 569. In Aardappelen". terug /back

Catharina Van den Berg:

Dochter van Jan Van den Berg en Maria Van Es. terug /back

Catharina, geb. 25 Nov. 1835:

Zij moet nog drie broeders en zusters hebben gehad, onder anderen: 1. Samuel Jan, in t voorjaar van 1872 brievenbesteller, wonende destijds Tuinstraat, OO. 189, gehuwd met Catharina Johanna Priem, uit welk huwelijk: Jan Hermanus, geb. 10 Mei 1868; 2. Jan Hermanus, in 1877 sigarenmaker, wonende Westerstraat, 78, gehuwd met Klasina Elisabeth Wieborch, uit welk huwelijk: Jan Hermanus, geb. 10 Aug. 1871, en Anna Maria Elisabeth, geb. 6 Sept. 1873. terug /back

Jacoba, geb. 13 Sept. 1823:

Naar ik meen 8 Mei 1850 gehuwd met den schoenmaker Theodorus Johannes Thijssen, in 1875 wonende Leidschegracht bij Prinsengracht, JJ. 42. terug /back

Katharina, geb. 6 April 1826:

Naar ik vermoed gehuwd met Jean Jacques Antoin Van Blokhuyzen, en tegelijk met hem 11 Jan. 1874 bij Para in Brazilië "plotseling" overleden. terug /back

Marijke:

Alle deze kinderen voerden den naam: Van Driel Kluit. terug /back

Wilhelmus, geb. 19 Febr. 1761:

Hij werd in Maart 1781 bij het College ter Admiraliteit van de Maas aangesteld tot Appointé op s lands fregat de Thetis; vervolgens tot Luitenant bij hetzelfde College. In 1787 werd hij aangesteld tot Schout en Secretaris van s Gravendeel en Leerambacht, in 1795 tot Bailluw van den Lande van Strijen. Ik meen te weten dat hij te Voorthuijzen overleed als tolbaas. terug /back

Jan, geb. 17 Jan. 1765:

Dat de nakomelingen van Ludovicus Kluit niet voldoende kunnen worden opgegeven, laat zich verklaren uit de omstandigheid, dat vele slechts eene bescheiden plaats in de maatschappij hebben ingenomen. terug /back

Adriaan Kluit, geb. te Dordrecht 9 Febr. 1735:

Hij is de beroemde Hoogleraar, die met zijne tweede vrouw omkwam bij de ramp van Leiden. Zijn geschilderd portret is onder mijne berusting. terug /back

Mr. Willem Pieter, te Alkmaar 9 Jan. 1769:

Bekend door de "Algemeene rekening wegens de ramp, aan de Stad Leyden overkomen" cet. cet. door hem met C.J. Wenckebach opgemaakt; zie over hem Siegenbeek in Hand. Maatsch. Nederl. Letterk. 1837, blz. 31-36. Hij is ook bekend als Mr. W.P. Van der Streng Kluit. terug /back

Agatha Aleijda Jordens:

Zij was eene dochter van Mr. Coenraad Alexander Jordens, Burgemeester van Deventer. terug /back

Mr. Willem Hendrik Dozy,

Secretaris van Curatoren der Hoogeschool te Leiden, werd 12 Dec. 1834 benoemd tot lid van de Maatsch. der Nederl. Letterk. Een levensbericht van hem ontbreekt. terug /back

Mr. Coenraad Alexander, geb. te Leiden 22 Mei 1793:

Hij was Notaris en Directeur van het Postkantoor te Alphen a/R. Als lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. is hij geschetst door Prof. H.W. Tydeman, in Hand. 1855, blz. 65-69. terug /back

Agnetha Elisabeth Konijnenburg:

Zij was eene dochter van den Remonstrantschen Hoogleraar J. Konijnenburg. terug /back

Hessel Haagsma,

uit Sneek, was Apotheker te Leiden, en vertrok 5 Mei 1852 met vrouw, dochter en zoon naar Java. terug /back

Geertruida Adriana Maas:

Zij was eene dochter van den Remonstrantschen Predikant Maas te Zwammerdam. terug /back

Willem Pieter, geb. te Leiden 29 Januari 1796:

Hij was, evenals zijn vader, Directeur van het Postkantoor te Leiden. terug /back

Anna Maria Van Lelijveld:

Zij was eene zuster mijner moeder, zie lager. terug /back

Mr. Pieter Cypriaan Willem, geb. te Leiden 26 Maart 1820:

Hij is geweest Griffier bij de Kantongerechten te Woerden en s-Gravenhage. terug /back

Marie Adriaan, geb. 18 Jan. 1823:

Medestichter van de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden. terug /back

Mr. Hendrik Kluit van Rhijnsaterwoude:

Hij voerde den titel van gemelde heerlijkheid als herkomstig van zijne tweede vrouw. Op 10 April 1807 werd hij lid van de Maatsch. der Nderl. Letterk. Zijn levensbericht door Te Water komt voor in Hand. 1813, blz. 5; zie ook Alg. Konst- en Letterb. 1813, blz. 163-166. Onder mijne berusting zijn van hem: een groot geschilderd portret, en een klein in 1794 door Joh. Anspach vervaardigd. terug /back

Elisabeth Provó:

Het geslacht Provó uit Frankrijk herkomstig, vestigde zich na de herroeping van het Edict van Nantes te Breda. Cornelis Provó, Schepen dier stad, had onder meer een zoon Willem Provó, Majoor van Lillo, gehuwd met Petronella Van Duijsel, overl. 15 April 1774, oud 54 jaar en 10 maanden, uit welk huwelijk slects één kind: Elisabeth Provó, 8 Febr. 1750 gedoopt. terug /back

Johanna Albertina Schopman,

geb. te s Hage 27 Maart 1734, was aldaar 21 Aug. 1756 gehuwd met Mr. Johan Frederik Van Steelandt, geb. 23 Sept. 1730, in 1785 Advocaat-Fiscaal en Procureur-Generaal van Braband en den lande van Overmaas, uit welk huwelijk 4 kinderen. terug /back

Willem, geb. te Lillo 5 Juni 1772:

Zooals ik reeds vroeger in Nijhoffs Bijdr. N.R. dl. 9, blz. 236, aant. meedeelde, heeft Willem Kluit, als mede-erfgenaam van Theodorus Van Duijsel (broeder van de hierboven vermelde Petronella) overl. 11 Jan. 1784, zich een korten tijd in 1785 Willem Theodorus Van Duijsel Kluit genoemd. Van hem is in mijn bezit een waarschijnlijk tussen 1791 en 1796 geschilderd portret als militair. terug /back

Susanna Jacoba Vrouwtje De Smidt:

Zij was een dochter van Johan De Smidt, Commies van s Lands Magazijnen en Ontvanger van de Convoijen en Licenten te Axel, Rentmeester der Heerlijkheid van Zaamslag, gehuwd met Catharina Vrouwtje Schovel, die hem overleefde en 1 Juni 1795 te Veere overleed. terug /back

Mr. Hendrik Sautijn Kluit:

Zooals uit Kok, Vaderl. Woordenb. dl. 26, blz. 156, blijkt, onderscheidt men bij het geslacht Sautijn, dat zijnen naam ontleent aan een dorp bij Valenciennes, en tijdens de Spaansche troebelen herwaarts kwam, een Hollandschen en een Zeeuwschen tak. Van dezen laatsten huwde zekere Abraham Sautijn op 17 Aug. 1706 te Amsterdam met Vrouwtje Elias; haar dochter Aplonia Elisabeth Sautijn, geb. te Amsterdam 20 Aug. 1709, gehuwd 20 April 1734 met Louis Schovel te Axel, was moeder van de reeds vermelde Catharina Vrouwtje Schovel, geb. 27 Sept. 1735, gehuwd met Johan de Smidt. Uit dit huwelijk sproten, behalve een zoon Jacob Cornelis Sautijn De Smidt, als jongeling in Jan. 1789 overleden, twee dochters: 1. Susanna Jacoba Vrouwtje De Smidt, gehuwd met Willem Kluit, na wiens dood in 1805 zijne beide kinderen Sautijn Kluit zijn genoemd; 2. Maria Catharina Apolonia De Smidt, gehuwd met Abraham Hubertus Van Wijn, Groot Majoor der Stad Axel, waarvan een zoon is geweest Hendrik Sautijn Van Wijn, die in 1821 een "Kantoor van Administratie te Heusden, voor den Franschen achterstand en aannemingen" had. terug /back

Jacoba Henrietta Talbot:

Zij was een der 9 kinderen uit het tweede huwelijk van Mr. Jacob Hendrik Talbot, geb. te Suriname 10 Mei 1736, Raad van Politie aldaar, en als zoodanig onder Mauritius tijdelijk belast met het Fiscalaat van Oct. 1748 tot Oct. 1749; koopman en Regent van het Aalmoeseniersweeshuis te Amsterdam, overl. te Wageningen 20 Mei 1802. Eerst gehuwd met Charlotte Marie Benelle, begraven in de Oude Kerk te Amsterdam 8 Jan. 1778, uit welk huwelijk één kind; hertrouwd 26 April 1779 met Geertruid Susanna Deutz, geb. 24 Maart 1754, overl. te Amsterdam 2 Febr. 1820, dochter van Mr. Daniel Deutz Anthonyz., Burg. vanAmst., overl. 29 Juni 1775, en Geertruid Van Son, overl. 11 Juni 1792. terug /back

Maria Marguerite Van Lelijveld:

Zij was eene der kinderen van Mr. Pieter Van Lelyveld Pietersz. te Leiden, geb. 16 Febr. 1765, overl. 7 Jan. 1808, gehuwd 17 Oct. 1786 met Cypriana Anna Margaretha Van Roijen, geb. 15 Aug. 1763, overl. 2 Febr. 1828, dochter van Mr. Jan Van Royen Adriaansz. en Gerarda Delina Berger. terug /back

Johanna Sara Faro:

Eene dochter van Johannes Faro, Notaris te Groede, en Adriana Josina Luteijn. terug /back

Mr. Pieter Willem Provó Kluit, geb. 16 Oct. 1773:

Hij overleed als Voorzitter van het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland. Als lid van de Maatsch. der Ned. Letterk., sedert 3 Juli 1804, is hij geschetst door Mr. H.J. Koenen in de Handel. dier Maatsch. 1852, blz. 3. De naam van Provó moet hem reeds dadelijk bij zijne geboorte zijn toegevoegd. terug /back

Catharina Wendelina Jacoba Van Goor:

Nicolaas van Goor, geb. te Amst. 4 Nov. 1723, overl. aldaar 20 Aug. 1779, was eerst gehuwd met Catharina Cooij, geb. te Amst. 20 Dec. 1725, overl. aldaar 6 Maart 1776, daarna in 1776 met Catharina Starre, geb. te Amst. 10 Febr. 1754, overl. aldaar 28 Jan. 1835, uit welk huwelijk Catharina Wendelina Jacoba Van Goor. Catharina Starre hertrouwde 5 Aug. 1787 met Nicolaas Jan Nessing, geb. in 1758 of 59, overl. 5 Maart 1805. terug /back

Mr. Hendrik Provó Kluit, geb. te Utrecht 9 Sept. 1803:

Overleden als Lid van den Hoogen Raad der Nederlanden. Als lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. sedert 16 Juni 1853, is hij geschetst door Mr. C.H.B. Boot in de Handel. dier Maatsch.. 1861, blz. 11. terug /back

Alida Christina Assink:

Eenig kind van Hendrik Jan Assink en Geertje Van Haften, overl. 1853. terug /back